CETA: Jak Amerykanie wydutkali Europę

Ameryka

Echa przebrzmiały, społeczeństwo zapomniało, jednak warto napisać kilka zdań o olbrzymim zwycięstwie Amerykanów.

W bardzo łatwy sposób wykiwali Europę.

Pół świata skandowało „Nie dla TTIP”, „Nie chcemy GMO”, zebrano miliony podpisów przeciwko okrutnemu traktatowi. Politycy na całym świecie krytykowali skryte zapiski tomów przepisów TTIP. Twierdzili, że nie zagłosują nad czymś, czego nie znają.

A co zrobili Amerykanie?

Majstersztyk… podsunęli drugą umowę CETA. Nie jest ona tak idealna, jak w szczegółach dopracowana TTIP, jednak spełnia swoje zadania.

Czyli, przekazanie państw w ręce korporacji międzynarodowych i pełna swoboda działania banków. Od tej chwili rządy państw nijak nie mogą: nic zakazać bankom, ograniczać ich działalność, zakazać inwestycji, zabraniać monopolizowania rynków, nakazać ograniczania lub nasilania wydawania kredytów, czyli regulacji podaży pieniądza.

Banki mogą swobodnie wpływać na podaż pieniądza czyli ilość pieniądza w gospodarce. Przypominam, że to jest najważniejsze narzędzie w ekonomii państwa.

Ta niewinna umowa pomiędzy Unią Europejską a Kanadą jest namiastką, córką okrutnego TTIP.

Społeczeństwo nie protestuje.

Dlaczego?

Bo to umowa z Kanadą, a nie z USA…

Gdzie tu podstęp?

Kanada to siostrzane państwo amerykańskie. Znajdują się tam wszystkie najważniejsze korporacje – około 41 tysięcy filii amerykańskich firm. Spełniają podstawowy warunek korzystania z dobrodziejstw CETA: muszą posiadać „istotną działalność gospodarczą„.

W porównaniu do Unii (500 mln) Kanada jest malutkim trzydziesto milionowym rynkiem.

I o to chodziło…

Być może TTIP od początku było podpuchą. Bankierzy doskonale wiedzieli, że będzie to trudna misja.

CETA była drobnostką. Podpisano umowę pomiędzy Kanadą a Unią Europejską i do widzenia. Możesz sobie protestować ile chcesz. „Nowe, lepsze” prawo już funkcjonuje.

I tu nie chodzi o szczegół, jakim jest napływ taniej, GMO, toksycznej żywności korporacyjnej.

To jest efekt uboczny CETA.

Najważniejszym punktem programu jest swobodna działalność banków poza kontrolą rządów i  ICS – Investment Court System. Wcześniej nazywał się: ISDS  – Investor-state dispute settlement.

Działa na podstawie prostego mechanizmu: inwestor przeciwko państwu. Jeżeli dane państwo opracuje ustawę, która ograniczy działanie danej korporacji lub zmniejsza jej zyski, to korporacja pozywa państwo do ICS. Tam zasiadają korporacyjni prawnicy…

Ciekawe dlaczego o tym systemie mafijnym nie piszą główne media?

W zasadzie to pytanie retoryczne…

Po to była przeprowadzona CETA, aby korporacje sprawowały rządy nad państwami. Od tej chwili parlamenty krajów europejskich będą musiały sprawdzać czy dana ustawa, dane przepisy, nie wpłynął niekorzystnie na zyski korporacji międzynarodowych.

Nieważne będzie, jak ustawa wpłynie na rodzime firmy. Najważniejsze, aby nie podburzyła finansów korporacji. W przeciwnym razie trzeba będzie płacić milionowe/miliardowe odszkodowania.

I za tą poczwarą głosował polski parlament, aż 326 posłów było ZA…

Kiedy ci politycy przestaną sprzedawać naród…?

Tutaj są zapisy umowy CETA – LINK

 

Brzoza Robert RobertBrzoza.pl Polski Portal Informacyjny 

P.S. Pobierz bezpłatnie: „Pakiet Finansjera I” – https://akademiageopolityki.pl/tresci/BezplatnydostepdoAkademiiGeopolityki

Formularz z NeTeSFoto: „USA Industry” (CC BY-SA 2.0) by AK Rockefeller

7 Responses to “CETA: Jak Amerykanie wydutkali Europę”

 • zaza on 29 grudnia 2016

  Błagam! Jedzmy mniej a lepiej!

 • Zxc on 29 grudnia 2016

  Panie Brzoza kiedyś Pana ceniłem ale widzę już któryś raz że nieco Pan manipuluje.
  Cytat:
  „I za tą poczwarą głosował polski parlament, aż 326 posłów było ZA…”

  Głosowanie którym Pan się podpiera było za uchwałą 858 podwyższającą próg, czyli utrudniającą przegłosowanie CETA.
  https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=8&NrPosiedzenia=27&NrGlosowania=27

  tu uchwała
  https://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/AAFD9084FA03BCEBC1258036005797D4/%24File/858.pdf

  Która to mówi że „Zgodnie z polskim porządkiem konstytucyjnym związanie umową CETA powinno
  nastąpić w drodze ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie” oznacza to że do przegłosowania potrzeba większości 3/4 głosów w Sejmie i Senacie, a nie normalnie zwykłą większością.

 • Robert on 29 grudnia 2016

  ZXc,

  Proszę nie wyjeżdżać z tak dużymi słowami, bo to nie ma sensu…

  326 posłów zagłosowało ZA.
  Co to oznacza?
  To co Kukiz15 mówił:
  „Jednak m.in. Robert Winnicki (niez.) i Piotr Apel (Kukiz‘15) przekonywali, że głosowanie jest w istocie akceptacją CETA, bo jest zgodą na tymczasowe stosowanie tej umowy”.
  https://wpolityce.pl/polityka/310999-sejm-przyjal-uchwale-ws-ceta-niemal-pelna-zgodnosc-wsrod-poslow-umowa-bedzie-ratyfikowana-wiekszoscia-23-glosow

  Nie zrozumiał Pan głębi tego głosowania.
  To była akceptacja CETA.
  Na tej podstawie Unia wdrożyła CETA bet tymczasowej akceptacji parlamentów europejskich.

 • ZXc on 29 grudnia 2016

  Panie Robercie może jednak Pan nie zrozumiał głębi.

  W pierwszym linku który podałem jest wyraźnie napisane czego dotyczyło głosowanie,
  dotyczyło uchwały 858, co ona mówi jest wyjaśnione w drugim linku.

  Podpieranie się artykułem z gazety a nie źródłem jest błędem, warto sprawdzać samemu.

  Ale ok, to ja się też podeprę artykułem z innej gazety jak tak Pan woli.

  „326 posłów zagłosowało na przyjęciem uchwały w sprawie procedury ewentualnej ratyfikacji umowy CETA. Większość posłów poparła treść dokumentu, w którym zapisano, że aby dokument został ratyfikowany kwalifikowaną większością 2/3 głosów parlamentarzystów”

  https://www.wprost.pl/kraj/10026027/Sejm-przyjal-uchwale-w-sprawie-CETA-Ustalono-tryb-ratyfikacji.html

  Chodzi o ewentualną ratyfikację, do której jeszcze nie doszło, Pani Premier też o tym wspominała.

  Oczywiście pewnie w przyszłości ratyfikują to ale to jest odrębna sprawa, mimo to chyba lepiej jak będą głosować większością 2/3 głosów niż zwykłą większością o którą łatwiej, w moim odczuciu jeśli już to uchwała jest na plus.

 • Robert on 29 grudnia 2016

  ZXc,
  Jest Pan w błędzie. Niedokładnie Pan czyta udostępniony, przez siebie link:

  Pkt 13. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach uchwał w sprawie: – umów międzynarodowych TTIP i CETA, – sprzeciwu wobec zaproponowanego przez Komisję Europejską trybu ratyfikacji umowy między Unią Europejską a Kanadą – CETA bez akceptacji państw członkowskich, – Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Kanadą.

  Link – https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=8&NrPosiedzenia=27&NrGlosowania=27

  Widzi Pan swoje niedopatrzenie i sens głosowania?

 • ZXc on 1 stycznia 2017

  Przyznam że nie widzę, co ten przytoczony przez Pana cytat wnosi innego?
  Jak można przeczytać w uchwale 858 odnosi się on do zapisów w trzech drukach (projektach uchwał): 727, 728, 831.

  „Pkt 13. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach uchwał w sprawie:”

  „- umów międzynarodowych TTIP i CETA,” – odnosi się zapisów w druku 727
  https://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/9736EA655D0531E3C1257FF4005DF6DC/%24File/727.pdf
  który między innymi mówi:
  „wymienione umowy, zgodnie a art.90 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku, powinny zostać przyjęte przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub senatorów lub referendum ogólnokrajowym.

  „- sprzeciwu wobec zaproponowanego przez Komisję Europejską trybu ratyfikacji umowy między Unią Europejską a Kanadą – CETA bez akceptacji państw członkowskich,” – odnosi się zapisów w druku 728
  https://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/36818EFD1C4A4EF7C1257FF4005DF6FA/%24File/728.pdf
  który między innymi mówi
  „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża stanowczy sprzeciw wobec stanowiska Komisji Europejskiej dotyczącego obowiązywania umowy handlowej pomiędzy Unią Europejską a Kanadą – CETA. Komisja Europejska oficjalnie przekazała umowę CETA do ratyfikacji Radzie UE, twierdząc, że do pełnego wejścia umowy w życie wystarczy przyjęcie przez Parlament Europejski.
  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej doceniając korzyści płynące z wzajemnej współpracy między Unią Europejską a innymi państwami, nie może pozwolić aby tak istotne decyzje polityczne zapadały bez aprobaty państw członkowskich.”
  „Sejm RP stoi na stanowisku, że do ratyfikacji umowy niezbędna jest ratyfikacja przez wszystkie państwa tworzące Unię Europejską. Za niedopuszczalne należy uznać tymczasowe stosowanie umowy CETA bez zgody państw członkowskich.”

  „- Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Kanadą” – odnosi się zapisów w druku 831
  https://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/9EB6FDC643919E0CC12580290048DCE4/%24File/831.pdf
  który między innymi mówi:
  „W konsekwencji, do zawarcia tej umowy i jej pełnego wejścia w życie niezbędne jest przeprowadzenie procedur zatwierdzenia, zgodnie z wymogami i wewnętrznym porządkiem prawnym wszystkich państw członkowskich UE.
  Zgodnie z polskim porządkiem konstytucyjnym CETA powinna zostać zatwierdzona w drodze ratyfikacji przez Prezydenta RP po uprzedniej zgodzie wyrażonej w ustawie, dotyczy bowiem kwestii regulowanych w ustawach lub wymagających ustawy”

  Głosowania w polskim Sejmie w sprawie ratyfikacji jeszcze nie było,
  przegłosowana została na ten cel jedynie wspomniana wcześniej uchwała 858,
  w której ostatecznie można przeczytać że:
  „W konsekwencji do zawarcia tej umowy i jej pełnego wejścia w życie niezbędne jest przeprowadzenie procedur jej zatwierdzenia, zgodnie z wymogami i wewnętrznym porządkiem prawnym poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej.
  Zgodnie z polskim porządkiem konstytucyjnym związanie umową CETA powinno nastąpić w drodze ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, bowiem umowa dotyczy kwestii regulowanych w ustawach lub wymagających ustawy.”

 • Robert on 1 stycznia 2017

  To jeszcze raz przytoczę ten punkt:

  „Pkt 13. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach uchwał w sprawie: – umów międzynarodowych TTIP i CETA, – sprzeciwu wobec zaproponowanego przez Komisję Europejską trybu ratyfikacji umowy między Unią Europejską a Kanadą – CETA bez akceptacji państw członkowskich, – Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Kanadą”.

  W tym punkcie ten akapit jest ważny: „CETA bez akceptacji państw członkowskich”.

  CETA została podpisana i wchodzi w życie.
  Wtedy dopiero parlamenty poszczególnych państw będą nad nią głosować.
  Nie wiadomo w jakim terminie, bo to nie ważne.
  CETA działa i nikt jej nie zatrzyma.
  To się nazywa demokracja unijna.

  Zanim Pan jeszcze napisze coś dziwnego na mój temat, to proszę najpierw zasięgnąć szerszych informacji…
  Te informacje o CETA są ogólnie dostępne ale nie nagłośnione.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *