Judeopolonia – atak Żydów na Polskę?

judeo

Aby zrozumieć jakie grożą nam niebezpieczeństwa ze strony Żydów, musimy poznać sposób ich działania.

Zamieszkując jakiekolwiek tereny danego państwa, siali niezgodę i chęć przejęcia władzy. Ich siłą, która stanowi przewagę nad okupowanymi narodami jest dostęp do każdej ilości pieniędzy, dzięki hojnym rodzinom bankowym. Przez to w łatwy sposób wykupują nieruchomości i władzę w danym kraju. 

Zawsze patrzmy na żydów nie jak na wybrany naród przez Boga, ale jak na Azjatów, którzy podszyli się pod prawdziwych Izraelitów z rodu Chrystusa. Temat ten opisałem w bezpłatnym raporcie – „Rotschild – demony atakują”

Historia przejmowania władzy przez żydów w Polsce, powinna być przestrogą dnia dzisiejszego.

Judeopolonia – pierwsza próba przejęcia Polski

Na ziemiach zaboru rosyjskiego w czasie I wojny światowej, opracowano projekt o utworzeniu buforowego, satelickiego państwa podporządkowanego Niemcom. Projekt w 1914 roku, wniósł niemiecki komitet wyzwolenia Żydów rosyjskich. Żydzi planowali zbudować na ziemiach polskich państwo o nazwie Judeopolonia. 

W skład Judeopolonii miało wejść:

 • 6 mln żydów z ziem polskich i Rosji,
 • 1,800 tys Niemców,
 • 8 mln Polaków,
 • 5-6 mln Ukraińców,
 • 4 mln Białorusinów,
 • 3,5 mln Litwinów i Łotyszów.

Najwyższą rasą mieli być Niemcy, zaraz po nich Żydzi. Polacy w Judeopolonii mieli stanowić niższą kategorię społeczną, podporządkowaną Żydom.

Przez wiele lat oczerniali naród polski na arenie międzynarodowej, wymyślając niedorzeczne historie. To była ich odpowiedź na gościnność Polaków. Tułali się od państwa do państwa po całej Europie. Wyrzucali ich z wielu krajów, ograniczali swobody. Schronienie znaleźli w bardzo tolerancyjnej Polsce, która stanowiła azyl przed prześladowaniami w innych krajach Europy. Napływali z Azji i Europy. Tylko w Palestynie mieli taką swobodę życiową, jak w Polsce.

Część żydów asymilowała się z narodem polskim, ale głównym celem diaspory żydowskiej, było zagrabienie naszych ziemi i kontrola naszego narodu. Uznali nasz kraj za ziemię obiecaną im przez Boga. Do dzisiaj uważają się za współgospodarzy ziem polskich. Twierdzą, że już w II wieku pojawili się na naszych ziemiach, a Słowianie osiedlili się tu podczas wędrówki ludów.

Przeczą temu źródła pisane i archeologia.

W Nowym Yorku w muzeum żydowskim (The Jewish Museum New York) istnieje opis powstania nazwy „Polin”.

W 1492 roku Żydzi wypędzeni z Hiszpanii, Portugalii i krajów niemieckich, tułali się po Europie i zatrzymali się w miejscu najlepiej im sprzyjającym, aby spocząć – „po-lin”. W taki sposób odczytali nazwę „Polska”. Żydzi natomiast uważają, nazwę „Polska”, iż pochodzi od żydowskiej legendy hebrajskiego słowa „polin”, co oznacza „tu odpoczniesz w oczekiwaniu na Mesjasza, który wywiezie cię do ziemi obiecanej”. Nazwa ta jest synonimem drugiej ziemi obiecanej, a została zniekształcona przez Niemców na „Polen” dając nazwę kraju.

Dlatego żydzi do dzisiejszego dnia walczą i będą walczyć o kontrolę nad Polską.

Znamienny jest poniższy filmik:

W jaki sposób żydzi przegrali pierwszą batalie o Polskę ?

1 – 5 listopada 1916 roku powstał akt powołujący Królestwo Polskie pod patronatem cesarzy Niemiec i Austro-Węgier.

2 – Woodrow Wilson 22 stycznia 1917 roku podczas orędzia, poparł utworzenie niezależnej Polski.

3 – Nieustępliwa postawa i walka polskich patriotów o ziemie polskie, o których pisał Bolesław Prus w kronikach tom XX.

Zapraszam do bezpłatnego posłuchania znakomitej książki – „Judeopolonia- żydowskie państwo w państwie polskim” – autor Andrzej Leszek Szcześniak: link – BrzozaFilmy.pl

Bolszewizm – druga próba okaleczenia Polski

Nie udało się zbudować Judeopolonii przy pomocy Niemców, dlatego od 1919 roku część Żydów zwróciła się w stronę bolszewików. Nie było to trudne, ponieważ Lenin, jak i Trocki byli chazarskimi żydami

Niewątpliwie swoją cegiełkę do rozprzestrzenienia bolszewizmu i komunizmu wniósł Józef Piłsudski, który w 1919 roku, wstrzymał działania na froncie wschodnim. Dzięki temu manewrowi, Lenin mógł przenieść wojska walczące przeciwko Polakom, do walki z „białymi”. Ten ruch umożliwił wygranie jeszcze wtedy słabej Armii Czerwonej nad wojskami generała Denikina, generała Judenicza i admirała Kołczaka. Taktyka Piłsudskiego nie była przypadkiem, tylko efektem tajnego układu z sowietami. Nie oceniam w tym artykule Józefa Piłsudskiego, ale odnotowuje fakt postawienia na złego konia, krótkowzroczności lub sprzedania Polski.

Efektem wygrania czerwonych, były od 1944 roku morderstwa prawdziwych patriotów, znieważanie polskości, czyli wynarodowienie i stalinizacji mas polskich. Okres ten trwał do 1989 roku.

Unia Europejska – trzecia próba zniewolenia Polski

Marzec 1981 roku był kluczową datą upadku pierwszej Solidarności. To wtedy agent SB – Lech Wałęsa, zdecydował o zamknięciu strajku, czego konsekwencją był stan wojenny, wprowadzony przez Wojciecha Jaruzelskiego celem zniszczenia polskich patriotów. Po tym okresie komuniści uformowali nową Solidarność na czele z Wałęsą, Michnikiem czy Mazowieckim. Mocnym punktem niszczenia Polski był intelektualista – Bronisław Geremek. Poniżej przedstawiam część nieopublikowanego z nim wywiadu:

Hanna Krall: Panie profesorze, wydaje mi się, że pan niezbyt lubi Polaków!
Bronisław Geremek: Niezbyt lubię ? Takie określenie jest niezbyt ścisłe ! Ja ich po prostu nienawidzę. Tak nienawidzę, że nie wiem jak to wyrazić słowami.
Hanna Krall: Ale przecież pana i pana matkę uratował właśnie Polak !
Bronisław Geremek: To prawda. Stefan Geremek ukrył nas oboje w Zawichoście. Później nawet, kiedy było już jasne i pewne, że mój ojciec Borys Lewartow – nauczyciel ze szkółki rabinackiej, zginął w getcie warszawskim, ożenił się z moją matką. Niemniej jednak jak od dziecka musiałem ukrywać swoje pochodzenie i nie jeden raz bluźniłem przenajświętszemu, niech będzie sławione imię Jego po wieki wieków, że stworzył mnie właśnie żydem!
A zresztą, czytała chyba pani pamiętniki Emanuela Gingelbluma?
Hanna Krall: Oczywiście. Przecież pisałam książkę o getcie warszawskim i bohaterach żydowskiego Ruchu Oporu.
Bronisław Geremek: No, to co pewnego razu powiedzieli żydzi, którzy razem z Gingenblumem ukrywani byli w bunkrze przy ulicy Wolskiej przez ogrodnika Marczaka i jego rodzinę ? Pamięta pani, panno Hanko ?
Hanna Krall: Tak. Pamiętam. Mówili: Nienawidzimy Polaków, bo im jest lepiej niż nam.
Bronisław Geremek: No, to teraz nie będzie się pani zastanawiać, że cały ruch społeczny, który tworzymy ożywimy go najróżnorodniejszymi nurtami politycznymi, ma na celu doprowadzić do takich zmian w strukturze państwowo-gospodarczej Polski, aby żydom w Polsce żyło się zawsze lepiej jak Polakom.

Jeżeli tacy ludzie tworzyli fundamenty pod „lepszą” Polskę, to nie można dziwić się dzisiejszej degrengolady naszej gospodarki. Okrągły stół i katastrofalne reformy Balcerowicza, które w rzeczywistości były dziełem trójki: Soros, Sachs, Lipton, dały podwaliny pod dzisiejszy system zwany demokracją.

Wywiad Geremka czy „murzyńskość” Sikorskiego, dobitnie świadczą o głębokim uśpieniu Polaków. Cały czas poprzez brak reakcji, zgadzamy się być niewolnikami systemu, jaki zbudowały mocarstwa z polskimi sprzedawczykami. Albo zaczniemy działać, pisać, mówić, sprzeciwiać się, albo „murzyńskość” czyli poddanie się będzie trwać kolejne lata. Apeluję do Ciebie czytelniku, abyś wyrobił w sobie nawyk komentowania takich artykułów jak ten. Cały internet w komentarzach, powinien gromić przeciwko antypolskości. To jest nasza siła, którą już teraz musimy wdrożyć. 

Tak naprawdę, to oni boją się świadomości Polaków. Boją się naszego działania, dlatego od wieków niszczą nasz naród. 

Takie nazwiska jak Balcerowicz, Wałęsa, Giertych, Buzek, Tusk czy Kwaśniewski powinny raz na zawsze zniknąć z życia publicznego. To oni, jak i wielu innych sługusów, pozwolili okradać Polskę. Staliśmy się kolonią, którą do woli wyzyskują wielkie korporacje. Dlatego nie dziw się, że co roku za swoje wynagrodzenie czy emeryturę możesz kupić mniej produktów, ponieważ poprzez kłamstwa ekonomiczne związane z inflacją, rząd nie wyrównuje wynagrodzeń/emerytur do poziomu wzrostu cen.

Geremek to nie pierwszy polityk, który ukrywa swoje żydowskie pochodzenie. Musimy udowodnić rodowody naszych polityków i sprawdzić czy ich działania nie są realizacją z góry nakreślonego planu. Możemy być pewni, że Bronisław Geremek, nie działał w pojedynkę jako reprezentant narodu żydowskiego. Nie chodzi tutaj o piętnowanie osób tylko dlatego, że są pochodzenia żydowskiego, ale tych polityków, którzy służą innym nacjom, ugrupowaniom, organizacjom, państwom.

Jak dużo wśród byłych i obecnych polityków jest patriotów polskich, możemy łatwo sprawdzić analizując ich czyny i wypowiedzi. Nie wyobrażam sobie nazwać jakiegokolwiek polityka – polskim patriotą, jeżeli popiera Unie Europejską i globalizm. 

Finansowanie planów żydowskich

Z różnych opowiadań dziadków na temat zamożności żydów w Polsce, wyjawia się obraz olbrzymiej przedsiębiorczości tego narodu czyli smykałka do handlu czy rzemiosła. Wiele osób podziwia żydów za talenty w robieniu biznesu. To jest taka sama zaleta, jak wychwalanie twórców potęg korporacyjnych takich, jak: Bill Gates czy Steve Jobs. Doskonale wiemy, że konkurencja w świecie korporacji nie istnieje. Tak naprawdę to wielkie firmy mogą do woli wykorzystać pieniądze na nowe technologie. Mają dostęp do wielkich kontraktów rządowych, więc o jakiej przedsiębiorczości możemy tutaj mówić, kiedy dany projekt można wyrzucić do kosza bez konsekwencji bankructwa, tak jak robił to Jobs?

Podobna sytuacja jest w świecie żydowskiego biznesu.

Jak możliwa jest sytuacja, w której żydzi w każdym miejscu historii stają się biznesmenami, wykupują nieruchomości, eliminują rodzimy handel?

Czy możliwe jest, że znają receptę na mnożenie pieniędzy?

Skąd pojawiają się u nich tak duże majątki?

W biznesie nie ma cudów. Aby założyć i rozwinąć biznes potrzebna jest wiedza, talent, ale przede wszystkim pieniądze. I ten element społeczność żydowska zawsze miała i ma. Kiedy potrzebowali pieniędzy na wykup nieruchomości w danym kraju, otrzymywali je od bankowych rodzin żydowskich.

Weźmy pod uwagę dwa przykłady:

 • w 1902 roku, żydzi wysłali prośbę do bankowych rodzin żydowskich o pieniądze na wykupienie nieruchomości, ziem i przedsiębiorstw w Polsce. Zebrali 400 mln dolarów. Pieniądze dali im między innymi Rothschildowie i Mendelsonowie.
 • Urodzony w Lesznie Wielkopolskim, rabin Torunia Cwi Hirsz Kaliszer, zwrócił się do niemieckiego bankiera żydowskiego pochodzenia, Amschela Mayer Rothschilda o pieniądze na wykupienie od Arabów ziem Izraela.

Konkluzja

Historia naszego kraju pokazuje realne zagrożenie podporządkowania Polski przez lobby żydowskie. Wymyślili słowo „antysemityzm” strasząc nim każdego polityka czy osobę publiczną. Powinniśmy jak najszybciej uchwalić nową konstytucję, w której będzie wyraźne odwołanie do Boga i zakaz wszelkich działań antypolskich. Każdy Polak czy obcokrajowiec, powinien podlegać karze za wszelkie działania i wystąpienia antypolskie.

Jakim prawem prezydent Komorowski podpisał ustawę przygotowaną przez premiera Tuska o wypłacaniu emerytur w kwocie 100 euro miesięcznie dla żydów poszkodowanych w Holocaust?

To jest hańba i działanie antypolskie. Przecież to nie Polska zorganizowała Holocaust. Dlaczego bierzemy odpowiedzialność za morderstwa Niemców na żydach? Społeczeństwo światowe jest niewyedukowane, dlatego odbiór tej antypolskiej ustawy będzie jednoznaczny: Polska jest odpowiedzialna za Holocaust, Polacy zabijali żydów, w polskich obozach koncentracyjnych mordowano ludzi.

Kiedy skończy się głupota i służalczość polityków?

Działajmy aktywnie, ponieważ nasze dzieci oskarżą nas o zmowę milczenia, o murzyńskość, o tchórzostwo czyli o antypolskość.

 

Brzoza Robert RobertBrzoza.pl Polski Portal Informacyjny

Formularz z NeTeS


Przeczytaj koniecznie:

23 Responses to “Judeopolonia – atak Żydów na Polskę?”

 • jaś on 15 kwietnia 2015

  i wszystko jasne

 • Krzysztof on 16 maja 2015

  Żydzi to jeszcze więksi nacjonaliści, niż Hitler. Nie twierdze, że dobrze zrobili zabijając ich, ale (jak wynika z jego książki) Hitler wiedział o planach Żydów i dlatego chciał ich powstrzymać. Żydzi nie dorzucili planów przejęcia władzy nad światem, więc nadal są zagrożeniem. Teraz trzeba wyedukować ludzi, by wiedzieli kto jest wrogiem.

 • Antoni on 13 czerwca 2015

  Ja uwazam, iz najwiekszym bledem w postepowaniu obywatelskim polskim jest grzech zaniedbania. My niestety zostalismy sprowadzeni do nedznego harta wyglodnialego i gotowego na skok po uwolnieniu ze smyczy Ta smycz to zniewolenie ekonomiczne ale takze mentalne. Zatem zastraszanie, stosowanie zasdy „kij i marchewka” dzialaja skutecznie, a szczegolnie na prostactwo, ktoremu dano szanse na ciepla wode w kranie a w blokowiskach „wanne a nawet winde”. Wiec awans w stosunku do dawnego ” wychodka za stodola”. Tylko tyle, ze nie mowi sie polactwu, ze sa to zdobycze naturalne, Narod pracuje, rozwija sie i cigle jest jednak daleko w tyle za innymi , ktorzy odcieli sie juz dawno od okradajacych ich, „lepiej czy inaczej urodzonych”, tych jak sie mawia „co mam sie slusznie nalezy”. Tak wiec jesli nie dokonamy bilansu, nie ockniemy sie z letargu, uzurpatyzm pospolity bedzie gorowal nad normalnoscia, a banksterzy sami niczego nie odpuszcza az „wydoja” z nas do konca wszelkie cdobra, jak lasy polskie, ziemie czy naturalne walory chociazby zloza. Zostaniemy zredukowani ilosciowo, jakosciowo, historycznie sprowadzeni do bialych niwolnikow na wlasne zyczenie. Jak wielu „poprawnych idiotow” wspomaga w obenej dobie tych co juz na powaznie zagieli parol i hegemonistycznie zzawegla steruja na przyszlosc, wlasnie w kierunku zagrabienia, zawladniecia Polska i sprowadzeniem Narodu do tubylczdego stada niewolniczego. Dowod na te dzilania to pseudoreformy w oswiacie, rozmontowywanie przemyslu, dzika prywatyzacja, a w porywach przyslowiowy kij w szprychy, gdy tworzy sie jakas odnowa, czy zdrowa organizacja w spoleczenstwie. Zatem obudz sie Polsko nie czekaj, ze ktos dokona za Ciebie czegokolwiej. Jedyna nadzieja w zjednoczeniu strony narodowej prawej i solidarnej, reszta to zgubne ideologie, takie co prowadza tylko do dobrobytu wybranych uzurpatorow o ciagotach roszczeniowcow i zwyklych oszustow ktorych nie brakowalo w przszlosci. Tak wiec nie pozwolmy sobie na ten nasz powszechnie egzystujacy blad, iz „Polak dopiero madry po szkodzie”, Zawsze i wszedzie popieram tych co mysla glowa i perspektywicznie dla dobra Ojczyzny naszej Polski.

 • Ewa on 26 sierpnia 2015

  Witam
  pracuje w firmie, do której przychodzą ludzie niezamożni i jest ich bardzo dużo. Nie sądzę aby wśród nich był jakiś żyd-chazar. To wszystko są Polacy i serce moje płacze jak na to patrzę. Wykonujemy najgorsze prace i najmniej płatne.
  Ludzie ci ą tak pognębieni biedą, że nie mają czasu i ochoty zajmować się czymś innym. Ich celem życia jest zdobycie potrzebnych do przeżycia artykułów. A ci co mają trochę inicjatywy to wyjeżdżają za granicę bo tam łatwiej.
  Jednak słuchając tego co opowiadają ci którzy wrócili to większość życia spędzają oni w pracy. I co z tego, że trochę więcej zarabiają. Wielu z nich prowadzi konsumpcyjny tryb życia tj. popić piwska, pojeść niezdrowego żarcia – oto ich życie.
  Ciągle mam nadzieję, że wielu jednak wróci do Polski i zacznie walczyć o swój kraj, w którym będą panami a nie sługami jak na zachodzie.
  Pozdrawiam

 • marco on 27 sierpnia 2015

  Ewa
  B.mądrze i dobrze napisane. Taka jest prawda. Mam również taką nadziej ęj jak Ty.

 • Krystian on 12 października 2015

  Mam wątpliwości czy chcemy by powrócili Ci którzy uciekli bo dla mnie to ucieczka i zdrada Ojczyzny . Więc pytanie nasuwa się jedno czy taki ktoś byłby wstanie walczyć o ziemie którą się opuszcza pod pretekstem braku perspektyw ? Wątpię

 • Al-Kamil on 20 listopada 2015

  Zydzi to manipulatorzy-hypokrici.

 • Jerry on 13 grudnia 2015

  Bardzo dobry artykuł. Pamiętajmy także o tym, że ustawa przyznająca odszkodowania została przegłosowana niemal jednogłośnie (tylko 2 posłów było przeciw) przez wszystkie kluby parlamentarne od PiS do SLD.

 • Roman on 2 stycznia 2016

  Dobre, połączyc to z tym i mamy pełny obraz; https://wiadomosci.robertbrzoza.pl/historia-polski/judeopolonia-atak-zydow-na-polske/

 • blue on 2 stycznia 2016

  Warto nadmienić, że w trakcie II w. ś. zginęło mniej Żydów, niż np. Polaków. Odszkodowania z naszej strony w ogóle im się nie należą, wręcz przeciwnie, sami są nam winni reparacje za straty w ludziach i zniszczenia, zarówno w trakcie II w. ś., jak i długo po niej. Komunizm w Polsce to również żydowska robota.

 • Filip on 9 stycznia 2016

  Super artykuł!! Niech społeczeństwo się dowie kim są żydy!

 • hubal on 5 lutego 2016

  świetny artykuł! udostępniajcie gdzie tylko można!

 • artur on 7 lutego 2016

  czysta prawda cala unia europejska to wymysl zyduw żeby zagaenac europe

 • Marzena on 10 lutego 2016

  Tak nie może być. Jak z tym walczyć?

 • KYSY on 2 maja 2016

  ,,ZAGROŻENIE PRZEZ NARODU ZAŚLEPIENIE”

  Problem walki dziś z Żydami,
  – to jak walka z ,,wiatrakami”.
  Z nimi walczyć nam nie trzeba,
  – lecz wyprosić . A gdy się nie da.
  Deportować od nas z kraju,
  – niech tu też nie robią raju.

  Raj niech robią w Izraelu,
  – tam ich może mieszkać wielu.
  Walczyć z nimi nie możemy,
  – bo naprawdę tu zginiemy.

  Żyd niech będzie,… lecz z daleka,
  – od nas z kraju niech ucieka.
  Tam zamknięta jest kultura,
  – tu słowiańska jest natura!
  Do nich wcale nie pasuje,
  – Słowian Żyd,.. więc źle traktuje.

  Dodam nawet w razie czego,
  – ,,oni to są coś lepszego”.
  Nas traktują jak zwierzęta,
  – każdy niechaj to pamięta!
  Ich jest racja,… ich się ziści.
  – Żydzi zawsze są rasiści.

  Ludobójstwo zaczynali,
  – kiedy ziemię zdobywali.
  Ziemię tą im obiecaną,
  – w Biblii pięknie opisaną.

  Mordowano starców, dzieci,
  – cel i środki miał uświęcić.
  Ziemię Świętą nazywaną,
  – krwią niewinnych naznaczaną.

  Tu wystarcza w razie czego,
  – poznać ,,Księgę Jozuego”.
  Za co ludzie tam ginęli?
  – czy z Żydami żyć nie chcieli?

  Nie dam tutaj odpowiedzi,
  – w odpowiedzi mądrość siedzi.
  A Jerycho jak zdobyto?,
  – tam też wszystkich i zabito.

  Więc od Żydów,… my z daleka,
  – walczyć z nimi? Ja uciekam.
  Jestem za ich przesiedleniem,
  – powiem z czystym tu sumieniem.

  Słowian chwalę za odwagę,
  – życzę sukces, za powagę.
  Problem Żydów bardzo ważny,
  – bo dla Słowian jest poważny.

  Jeśli Żyd tu też zostanie,
  – wyginiemy my Słowianie!
  Tutaj garstka nas zostanie,
  – będą dla nich siły,… tanie!

  Modlić ,,trza” się nam do Boga,
  – jeśli Ziemia Święta droga.
  Niechaj Żydów Bóg zabiera,
  – a nas Słowian tutaj wspiera.

  Problem to jest też otwarty,
  – lecz mądrości wielkiej warty.
  Władzę w Polsce odzyskajmy,
  – dalej się zastanawiajmy.

  Dobry Boże to nie błąd,
  – jeśli Żydów weźmiesz stąd.
  Daj Polakom oświecenie,
  – by mieć czyste też sumienie.

  By przejrzeli też na oczy,
  – z wolna tu tragedia kroczy.
  Gdy nas wyprze obca nacja,
  – już nie będzie nasza racja.

  A gdzie stoi Częstochowa,
  – ściana płaczu będzie nowa!
  Tam nie będzie też ,,kiwanie”.
  – ale Słowian,… łez się lanie.

  Gdzie kościoły i kaplice,
  – tam zamienią je w bożnice.
  Krzyże już są zamieniane,
  – masonerią ozdabiane.

  A ten krzyż co na Giewoncie,
  – zamieniony jak na ,,froncie”.
  Kiedy mgły tam w górze były,
  – znaki dziwne tam wstąpiły.

  Mamy tutaj trudny temat,
  – także ciężki mój poemat.
  Może różne zdania macie,
  – ale gdy porozmawiacie .
  To znajdziemy rozwiązanie,
  – byle mądre, byle tanie.

  Mówią we wsi Młodzi ,… ,,Chłopcy”
  – w Polsce rządzą dzisiaj obcy.
  Młodzi mówią my wracamy,
  – bo Ojczyzną swą kochamy!

  Że to Polska nasza ziemia,
  – więc dla obcych miejsca nie ma.
  Obcy dosyć już rządzili,
  – nieźle się też obłowili.
  Nas Polaków upodlili.

  Obcym władzy już nie damy!,
  – władza nasza, bo też mamy,
  – w naszym Polskim Domu rację,
  – przegonimy ,,Obcą Nację”!

  13 maja 2013
  Autor: Krzysztof Szczurko ps. ,,KYSY”
  Zwany także Trybun Ludowy
  Dam Wam tajny numer który,
  – dzwoni wprost do mej komóry.
  A najlepiej jak się da,
  – dam Wam tajne tutaj dwa:
  781-096- 772 oraz:782-119-573
  Oraz dam wam i gotowy,
  – adres mój e-mailowy:
  kysyprzemysl@gmail.com

 • Klaudia on 17 października 2016

  Bardzo dobry artykuł!
  W ostatnim czasie na ekranach telewizji polskiej często wyświetlane są filmy, dokumenty mające na celu współczuć żydom!
  W szkole, w mediach, wszędzie obraz społeczeństwa żydowskiego jest ukazywany jako pokrzywdzonych, niewinnych ludzi!
  Nie możemy się na to zgodzić!

 • olek on 4 kwietnia 2017

  dobry artykuł,mocny!!

 • Malgorzata on 16 marca 2018

  Lata atakow na Polske antypolonizmu w USA ,ciaglego obwiniania nas za wspoludzial w holocauscie, nieprawda w zydowskich potem amerykanskich gazetach jest porazajaca.Przemysl antypolskich wycieczek pogladowych uczy nie tylko Zydow ,ale Amerykanow nie żydowskiego pochodzenia. Obecne ataki zwiazane sa oczywiscie z checia oskarzenia nas o wspoludzial w holocauscie a tym bardziej znowu rzadania odszkodowania min60 mld$. Zastanawiajace jest ze Zydzi chetnie wykorzystuja rozne fakty historyczne albo fabrykuja nowe
  Tak tez widze wszelkie wypowiedzi Pani Sylwi Szymanskiej Smolkin z Toronto, ktora probuje narzucic narracje polskiej policji w getcie łodzkim. Potem na podstawie jej narracji usprawiedliwia sie falszywe podpisy w muzeum Yad Vashem.Dlaczego na calym swiecie poprawnosc polityczna nakazuje ukrywanie wiele historycznych faktow. Dlaczego np zwykli Amerykanie nie maja wiedzy na temat żydokomuny i aparatu represji w latach powojennych na polskich żołnierzach niezlomnych.Nasza historia ma niewielka mozliwosc przebicia sie ,a pieniadze Sorosa i lewackie media wciaz zniewalaja setki tysiecy nastepnych pozytecznych idiotow ktorzy zapomnieli kto w 2 wojnie swiatowej byl katem a kto ofiarą.To naprawde horror mieszac ofiary ze sprawcami…. Pan Gross musi byc szczesliwy ze nie zmarnowal kasy Sorosa.

 • aalfa.oomega on 11 kwietnia 2018

  JUDE chcą od nas wyszlamować kasę [1 bln PLN], a prawdę mają gdzieś! A w przyszłości: skoro Polin ma być europejskim węzłem logistycznym – to chcą nim [po zawłaszczeniu] zarządzać! O przyszłości Unii Europejskiej, mocarstwa USrael [i jego XXI-wiecznym kondominium nad Wisłą: JUDEOpolonii], dżihadzie i 3. wojnie światowej – zob.: ‘2021, Moonwars’ (na: docer.pl)

 • miko on 1 lutego 2019

  bardzo dobry artykul powinien byc gdzie sie da rozpowrzechniany I przetlumaczony na jez, angielski , taka jest prawda tylko ta prawda w oczy kole koszernych.

 • roman on 3 października 2019

  Co najmniej co drugi dom w Polsce powinien być o tym poinformowany !

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *