1920: Rozwadowski i Witos bohaterowie, Piłsudski mściwym tchórzem

 Józef Piłsudski

To były upalne sierpniowe dni 1920 roku. W powietrzu czuć było atmosferę strachu i przeświadczenia co do zbliżającego się wkrótce decydującego starcia.

Dyplomaci zagraniczni w panice opuścili Warszawę udając się do Poznania.

Spośród przedstawicieli najwyższej władzy na placu boju pozostał jeszcze ktoś – premier Wincenty Witos, on właśnie w krytycznym momencie wojny polsko-bolszewickiej 24 lipca 1920 r. stanął na czele Rządu Obrony Narodowej, który uzyskał poparcie wszystkich sił politycznych w kraju.

W Odezwie do Braci Włościan na wszystkich ziemiach polskich w dniu 30 lipca 1920 r. pisał:

„Gdyby zaszła taka potrzeba, musimy podjąć walkę na śmierć i życie, bo lepsza nawet śmierć niż życie w kajdanach, lepsza śmierć niż podła niewola. Precz z małodusznością, precz ze zwątpieniem. Ludowi, który jest potęgą, wątpić nie wolno, ani rezygnować nie wolno! Trzeba ratować Ojczyznę, trzeba jej oddać wszystko – majątek, krew i życie, bo ta ofiara stokrotnie się opłaci, gdy uratujemy państwo od niewoli i hańby. A 5 sierpnia w odezwie rządowej zwraca się: Żołnierze! Na Was patrzy i Wam ufa cała Polska, patrzy cały świat”.

Widoczny był coraz bardziej wzrost świadomości obywatelskiej stanu włościańskiego i coraz większe poczucie tożsamości narodowej chłopów. Z pewnością zdawał sobie sprawę z odpowiedzialności jaka na nim spoczywała. Czuł na pewno, że zbliża się chwila, która może zdecydować o losach nie tylko Polski, ale całej Europy.

Na domiar wszystkiego bił się cały czas z myślami co zrobić z dokumentem, który od kilku dni przechowywał w szafie ogniotrwałej w prezydium Rady Ministrów.

12 sierpnia bowiem wraz z wicepremierem Ignacym Daszyńskim i ministrem spraw wewnętrznych Leopoldem Skulskim zostali zaproszeni przez Piłsudskiego na spotkanie bezpośrednio po odbytym przez niego przeglądzie wojsk, którego stanem był bardzo załamany.

Sam Witos tak to spotkanie wspomina:

,,W ciągu rozmowy wyjął z kieszeni niezapieczętowany list i odczytał go głosem ogromnie niewyraźnym i zmienionym. Na czterech kartkach małego formatu mieściła się dość obszernie umotywowana jego dymisja ze stanowiska Naczelnika Państwa. W piśmie tym zaznaczał między innymi, że nie wiedząc, czy i kiedy będzie mu dane wrócić z placu boju, którego losy uważa za niepewne, mnie prosi i upoważnia do zastępowania go na jego urzędzie. Co zaś do samej rzeczy i pisma, prosi o zachowanie bezwzględnej tajemnicy tak długo, jak tego będą wymagały stosunki, i ja sam uznam za potrzebne”.

Dodać trzeba, że albo Witos niedokładnie zapamiętał lub przeoczył ten fakt, ale dymisja dotyczyła także funkcji Naczelnego Wodza, którą Piłsudski sprawował równocześnie z godnością Naczelnika Państwa.

Jak wspomina Witos marszałek był bardzo poważny, a nawet przybity i niepewny. Tego samego też dnia opuścił on Warszawę udając się jak twierdzą źródła do Puław.

Po latach dowiadujemy się dopiero z książki żony Piłsudskiego, że w istocie udał się do majątku Wieniawy-Długoszowskiego do Bobowa koło Tarnowa na spotkanie z rodziną.

,,Wszyscy byli zdziwieni, a ja pierwszy, widząc, że wódz naczelny porzuca kierownictwo całości bitwy” – pisał gen. Maxime Weygand, szef francuskiej misji wojskowej, który wtedy przebywał w Polsce.

W związku z zaistniałą sytuacją Wincenty Witos wypełniał funkcję premiera, naczelnika państwa oraz naczelnego wodza, ale dowództwo operacyjne powierzył gen. Tadeuszowi Rozwadowskiemu.

Aby nie pogarszać i tak trudnej sytuacji Witos postanowił nie ujawniać złożonej na jego ręce dymisji, ani też jej nie przyjmować.

Decydujące dla losów całej operacji warszawskiej wydarzenia rozegrały się w dniach 13-15 sierpnia.

Dzięki geniuszowi strategicznemu gen. Rozwadowskiego u bram Warszawy nastąpił odwrót działań wojennych i rozpoczął się pościg za wojskami nieprzyjaciela. Nie do przecenienia w tym najtrudniejszym dla losów młodej polskiej państwowości pozostanie rola Wincentego Witosa, który wykazał się kwalifikacjami na przywódcę i męża stanu w sytuacji najwyższego zagrożenia państwa.

Generał Weygand 21 sierpnia 1920 r., żegnając się z Warszawą, pisze tak:

„To zwycięstwo, które jest powodem wielkiego święta w Warszawie, jest zwycięstwem polskim. Operacje wojskowe zostały wykonane przez generałów polskich podług polskiego planu operacyjnego. To bohaterski naród polski sam siebie uratował”. 

 • W tych dniach na czele narodu stał prezydent rządu obrony narodowej Wincenty Witos z pełnią całej władzy wynikającą z pisma dymisyjnego Józefa Piłsudskiego.
 • Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego był natomiast gen. Tadeusz Rozwadowski,
 • dowódcą frontu północnego – gen. Józef Haller,
 • a gen. Sikorski – nad Wisłą i Wkrą.

W bitwie warszawskiej 14 polskich dywizji rozbiło armię sowiecką złożoną z 30 dywizji. W wymiarze militarnym autorem wiktorii warszawskiej pozostanie gen. Rozwadowski. Zwycięstwo to stawia go z pewnością w rzędzie z najwybitniejszymi polskimi dowódcami na przestrzeni naszych dziejów.

Co wtedy działo się z Piłsudskim?

Co robił w najtrudniejszych chwilach dla Polski?

Hipotez na ten temat jest wiele i nie moją rolą jest odnosić się do nich w tym momencie. Pewne jest, że po zwycięskiej bitwie warszawskiej Piłsudski szybko przeszedł do porządku dziennego nad swoją dymisją.

Witos tak to opisuje:

,,Kiedy zaś minęły ciężkie dni wojenne, pojechałem do Belwederu i oddałem pismo jego autorowi, będącemu wówczas w innym zupełnie nastroju. Biorąc je ode mnie i dziękując za solidne, jak mówił, postępowanie, twierdził, że o tym zupełnie zapomniał”.

Zapomniał. Pamięć jak widać w polityce nie jest kwalifikacją pożądaną, bo czasem wymaga wdzięczności.

Lepiej zapomnieć niż pamiętać zarówno o roli Witosa jak i gen. Rozwadowskiego czy też grona wybitnych generałów: Hallera, Sikorskiego, Latinika, Zagórskiego stojących na czele niezłomnych oddziałów Wojska Polskiego, zwłaszcza, że samemu się w tym czasie zwątpiło.

W swoich wspomnieniach Witos dodaje jeszcze:

,,Moje zachowanie się wobec Piłsudskiego było chyba zupełnie bez zarzutu, niestety, pan Naczelnik wcale się wobec mnie dżentelmenem nie okazał. Mimo wszystko swego postępowania nie żałuję, choć nieraz gorycz przychodzi”.

Podobnie gen. Rozwadowski własnej legendy nie tworzył i o sławę nie zabiegał. O swej roli w Bitwie Warszawskiej po raz pierwszy się wypowiedział w tajnym, pełnym goryczy o przyszłość Polski liście do ministra spraw wojskowych gen. Lucjana Żeligowskiego z dnia 28 kwietnia 1926 r.

Pisał tam:

„Lecz dziś otwarcie wyrazić muszę żal głęboki do pana marszałka, że zamiast krzepić i wzmacniać, rozbija on jak ongiś w roku 1917 własne Legiony, również obecnie, mam nadzieję bezwiednie i armię narodową. (…) Dzieje się to jedynie z korzyścią dla wszelakich naszych wrogów, lecz ku wszelkiej szkodzie całej Rzeczpospolitej, a pan marszałek oraz jego otoczenie główną w tym winę ponoszą”.

Zachowanie Józefa Piłsudskiego w owych sierpniowych dniach należy rozważać na kilku płaszczyznach.

Po pierwsze, należy odpowiedzieć na pytanie, jaki wpływ złożona rezygnacja z zajmowanych funkcji miałaby na obronę Warszawy?

Oczywiście, dzięki Wincentemu Witosowi i jego decyzji o nieupublicznianiu rezygnacji wodza, dyskusja ta będzie czysto akademicka. Łatwo się domyśleć jak skończyłaby się bolszewicka nawałnica, gdyby Polacy, niejednokrotnie słabo wyszkoleni cywilni ochotnicy, dowiedzieli się, że w owej godzinie najcięższej próby Marszałek Piłsudski złożył rezygnację z wszelkich funkcji.

Jak już wcześniej wspominałem, nie była to w rzeczywistości rezygnacja warunkowa na wypadek śmierci w boju.

Józef Piłsudski zostawił Warszawę w najgorszym z możliwych momentów. Zachował się jak kapitan okrętu, który potajemnie szalupą ucieka z nabierającego wody statku.

Dziś możemy z całą pewnością stwierdzić, że nie byłoby triumfu polskich oddziałów, gdyby nie charyzma,

patriotyzm i odpowiedzialność Wincentego Witosa – prawdziwego bohatera tamtych dni.

Nie byłoby „Cudu nad Wisłą”, gdyby nie zdolności dowódcze generała Tadeusza Rozwadowskiego.

Gdyby bowiem w pierwszych dniach stolica została zdobyta, lub co gorsza skapitulowała

(a to zdarza się najczęściej gdy wódz ucieka),

do ofensywy Piłsudskiego prawdopodobnie w ogóle by nie doszło.

Po drugie, decyzja Józefa Piłsudskiego winna być rozpatrywana w kategorii czysto ludzkiej.

Chwila zwątpienia, lub jak niektórzy historycy mówią, chwilowe załamanie nerwowe, może się zdarzyć. Każdy jest tylko człowiekiem, nawet wielki Naczelnik Państwa.

Jednak gdy owa przykra dla Piłsudskiego chwila zaistniała, to jej konsekwencją winno być wyciągnięcie wniosków i szacunek okazany tym, którzy wyręczyli go w obowiązkach pierwszego obrońcy ojczyzny.

Jaka tymczasem wdzięczność spotkała przywódcę chłopskiego?

Zaledwie sześć lat później Wincenty Witos został aresztowany (zatrzymanego bito i upokarzano – Witosowi nakazano m.in. ręczne czyszczenie latryn i opróżnianie wiader na odchody) i skazany w procesie brzeskim.

Człowiek, któremu uczciwość i wychowanie nakazywało zachowanie tajemnicy (której nie wyjawił do końca), został skazany za niewinność.

Podobna sytuacja dotknęła generała Rozwadowskiego.

Po przewrocie majowym, w którym dowodził wojskami wiernymi rządowi, został wraz z grupą wysoko postawionych generałów aresztowany i wywieziony do Wojskowego Więzienia Śledczego na Antokolu w Wilnie. Obok Rozwadowskiego w grupie tej znaleźli się Włodzimierz Zagórski, Minister Spraw Wojskowych Juliusz Malczewski oraz Bolesław Jaźwiński.

Wysunięto wobec nich absurdalne zarzuty natury kryminalnej. W prasie z tego okresu z premedytacją kłamano i oczerniano oskarżonych. Faktem jest jednak, że żadnemu z wymienionych generałów nie udowodniono winy. Sprawę Malczewskiego umorzono, Zagórski zaginął, a Rozwadowski i Jaźwiński zmarli zanim zakończyły się procesy w ich sprawie. Szybko pojawiły się hipotezy o otruciu obu generałów.

Sam Rozwadowski twierdził, że w istocie był podtruwany. Znamienne jest w tym przypadku to, iż prokuratura wojskowa zabroniła wykonania sekcji zwłok.

Obrońca Warszawy z 1920 roku, ten któremu Polska i osobiście Józef Piłsudski zawdzięcza najwięcej, umiera oczerniany, w więzieniu, czekając na proces. Niespotykana wręcz wdzięczność marszałka. Te fakty wystawiają Józefowi Piłsudskiemu jak najgorsze świadectwo.

Sierpniowa decyzja Józefa Piłsudskiego powinna być także rozpatrywana jako punkt zwrotny w dwudziestoletniej historii międzywojennej Polski. Jest więcej niż pewne, że po wojnie polsko-bolszewickiej Marszałek czuł wewnętrznie ogromny wstyd. Musiał także żyć z ciągłą obawą przed upublicznieniem informacji o jego posunięciach.

Co prawda, Wincenty Witos, jak sam wspomniał, zwrócił wszystkie papiery dotyczące jego rezygnacji, jednak do końca Marszałek Piłsudski zapewne nigdy nie czuł się komfortowo i pewnie. Lęk mógł powodować wyraźną niechęć Naczelnika Państwa tak do Witosa jak i generała Rozwadowskiego.

Zarówno jeden jak i drugi nie zabiegali o laury i odznaczenia. Tadeusz Rozwadowski z wielką radością objął po wojnie Generalny Inspektorat Jazdy/Kawalerii. W 1924 r. współtworzył wielką reformę tej narodowej broni Polaków.

Polegała ona na likwidacji kawalerii dywizyjnej, a z 10 istniejących pułków strzelców konnych utworzono normalne pułki liniowe, których liczba wzrosła do 40. Ponadto utworzono 4 dywizje kawalerii złożone z trzech dwupułkowych brygad. Pozostałe pułki weszły w skład samodzielnych brygad kawalerii.

Niestety, wcześniejsza niesprawiedliwa niechęć Józefa Piłsudskiego połączona z wydarzeniami z przewrotu majowego doprowadziły do fatalnej w skutkach decyzji o wycofaniu się z reformy zaproponowanej przez Rozwadowskiego.

W wywiadzie udzielonym Wojciechowi Duchowi, dr Mariusz Patelski zauważył:

“No właśnie, po maju 1926 r. dywizje kawalerii zostały zlikwidowane. W Kampanii Polskiej 1939 r. brygady kawalerii, dzięki wielkiej ruchliwości, uzbrojeniu i wyszkoleniu, świetnie sobie radziły. Odnosiły też znaczące sukcesy, jak np.: pod Mokrą, ale były to „tylko” brygady szkoda, że zabrakło dywizji. Nie zostały też zrealizowane pomysły Rozwadowskiego związane z tworzeniem samodzielnych jednostek pancernych, ani tzw. „armii wysokiego pogotowia”, zdolnej do błyskawicznej mobilizacji w obliczu najazdu ze strony Niemiec lub Rosji.

Armia taka miała być doskonale wyposażona, m.in.: w lotnictwo, zmodernizowaną kawalerię, i ”całkiem samodzielnie zorganizowane grupy specjalnej broni pancernej samochodowej”. Dziś taką formację nazwalibyśmy zapewne siłami szybkiego reagowania.

Rozwadowski łączył gruntowną wiedzę techniczną z doświadczeniem bojowym i wyciągał wnioski. Domyślał się, że w przyszłej wojnie wzrośnie znaczenie broni pancernej i lotnictwa, stąd już 1921 r. wnioskował o powołanie specjalnego referatu w Sztabie Generalnym, który miał koordynować prace dotyczące obrony przeciwlotniczej i gazowej. Wymowny jest także fakt, iż jeden z ostatnich jego projektów dotyczył budowy nowego rodzaju bomby lotniczej”.

Widać jak na dłoni, iż „dezercja” Piłsudskiego, której konsekwencją była niechęć wodza do generała Rozwadowskiego, spowodowała ułomne decyzje i w rezultacie błędy w przygotowaniu polskich wojsk do kampanii wrześniowej.

Jako, że historia lubi się powtarzać nie trzeba było długo czekać, żeby uczeń i zaufany Piłsudskiego, następca na stanowisku Marszałka Polski Edward Rydz-Śmigły czmychnął z Polski po otrzymaniu meldunku o błyskawicznie zbliżającej się Armii Czerwonej, Rydz-Śmigły wsiada do samochodu i w nocy z 17 na 18 września przejeżdża most graniczny na Czeremoszu.

Tymczasem wojsko i ludność cywilna walczy na dwóch frontach z wrogiem.

Wokół takich postaci próbowano budować kult jednostki. Jednak po czynach ich poznacie, jak mówi pismo. Czynem haniebnym była – według wielu – ucieczka z Polski i pozostawienie wojska polskiego samym sobie.

Oczywiście w trakcie zamachu majowego w 1926 r. Rydz-Śmigły poparł marszałka Piłsudskiego, przysyłając mu do Warszawy część oddziałów garnizonu wileńskiego (1. Dywizja Piechoty Legionów). W październiku 1926 r. mianowany został za to właśnie Inspektorem Armii w Warszawie. Nie zrobił nic, by w czasie kryzysu monachijskiego wesprzeć osaczoną przez Hitlera Czechosłowację, choć musiało być jasne, że po Czechosłowacji przyjdzie kolej na Polskę. Przeciwnie, stworzył grupę operacyjną, która wkroczyła na Zaolzie.

W 1939 r. w czasie kampanii wrześniowej pełnił funkcję Naczelnego Wodza. Po wkroczeniu wojsk sowieckich na terytorium Rzeczypospolitej, 17 września wraz z rządem polskim i prezydentem Mościckim przekroczył granicę polsko-rumuńską z zamiarem przedostania się do Francji.

Internowany przez władze rumuńskie 7 listopada 1939 r. złożył rezygnację z funkcji Naczelnego Wodza. Opuszczał Polskę w chwili, gdy tysiące polskich żołnierzy wciąż próbowało odeprzeć atak dwóch mocarstw – zaiste prawdziwy wódz naczelny.

Rząd polski na emigracji jedną z pierwszych swoich decyzji powołał specjalną komisję, której celem było osądzenie sprawców klęski wrześniowej. Przygotowany projekt uchwały przewidywał postawienie przed sądem wojskowym marszałka Polski, byłego głównego inspektora sił zbrojnych Edwarda Rydza-Śmigłego, zaś przed Trybunałem Stanu – b. ministra spraw wojskowych gen. Tadeusza Kasprzyckiego, b. szefa sztabu głównego gen. Wacława Stachiewicza, premiera gen. Felicjana Sławoja Składkowskiego oraz b. ministra spraw zagranicznych Józefa Becka – pod zarzutem odpowiedzialności za zły stan przygotowania państwa do wojny i klęskę wrześniową.

Dziś w 97. rocznicę „Cudu nad Wisłą”, warto przypominać o prawdzie. Prawdzie, która w jednoznaczny sposób pokazuje kto był bohaterem owych sierpniowych dni, a kto jedynie na bohatera pozował.

Dochodzimy do kolejnej odsłony walki pomiędzy Piłsudskim a Witosem. Nie można przejść obok historycznych faktów, które jednoznacznie wskazują, że to przywódca ludowców Wincenty Witos okazał się prawdziwym mężem stanu. Nie był on jednak pojedynczym bohaterem.

Na wielkie słowa uznania zasługuje również postawa i hart ducha generała Tadeusza Rozwadowskiego.

Ci dwaj wybitni Polacy, swoją odwagą determinacją i oddaniem, wraz z tysiącami obrońców stolicy, powstrzymali nawałnicę bolszewicką. Swym milczeniem, obronili także dobre imię Marszałka Józefa Piłsudskiego, który podziękował im oszczerstwami i więzieniem.

Co ciekawe, Piłsudski dobrze wiedział co zawdzięcza Witosowi i Rozwadowskiemu. Raz jeszcze przywołam przytoczone wyżej wspomnienia przywódcy PSL, w których możemy przeczytać, że Piłsudski podziękował mu a także wyraził uznanie dla jego postępowania.

„Jeszcze w obecności Piłsudskiego pismo jego zamknąłem do kasy ogniotrwałej w prezydium Rady Ministrów, zaglądając codziennie, czy go kto przypadkiem nie ukradł albo nie naruszył. Kiedy zaś minęły ciężkie dni wojenne, pojechałem do Belwederu i oddałem pismo jego autorowi, będącemu wówczas w innym zupełnie nastroju. Biorąc je ode mnie i dziękując za solidne, jak mówił, postępowanie, twierdził, że o tym zupełnie zapomniał”.

Czy tak postępuje mąż stanu? 

Wincenty Witos nigdy nie żałował, że dochował kompromitującej Józefa Piłsudskiego tajemnicy. 

Ponownie przytoczę w tym miejscu wspomnienia już wyżej zapisane:

Moje zachowanie się wobec Piłsudskiego było chyba zupełnie bez zarzutu, niestety, pan Naczelnik wcale się wobec mnie dżentelmenem nie okazał. Mimo wszystko swego postępowania nie żałuję, choć nieraz gorycz przychodzi” – (Wincenty Witos „Moje wspomnienia”, tom II, Biblioteka „Kultury”, tom XCIX, Paryż 1964, Instytut Literacki, str. 289-291).

To pokazuje, jakim Wincenty Witos był człowiekiem, jakie wartości wyznawał i jakim sprawom pozostał wierny.

To pokazuje, że w owych rozpaczliwych chwilach narodowej próby, był prawdziwym mężem stanu.

Piotr Zgorzelski
Autor jest posłem PSL

źródło: mysl-polska.pl

 

Formularz z NeTeSFoto: „Warsaw: Pilsudski Monument” (CC BY-ND 2.0) by J_tothe_J

Przeczytaj koniecznie:

7 Responses to “1920: Rozwadowski i Witos bohaterowie, Piłsudski mściwym tchórzem”

 • andrzej on 15 sierpnia 2017

  Robert Polecam książkę Henryka Pająka Ponura Prawda o Piłsudskim

 • Retronixus on 15 sierpnia 2017

  Ta cala historia z gen. Rozwadowskim jest mi znana, niestety w swiadomosci 95% polskiego spoleczenstwa funkcjonuje mit Pilusudskiego jako bohatera, a tak na prawde byl on niemieckim agentem, ktory rozmontowywal polskie oddzialy ku rozpaczy Rozwadowskiego. Agenturalna dzialalnosc Pilsudskiego rozpracowal miedzy innymi gen. Zagorski dlatego musial zniknac…………Ksiazki Henryka Pajaka powinny byc lekturami w szkole………..Dla mnie osobiscie Donald Tusk jest takim niemieckim agentem….

 • grzehoo on 15 sierpnia 2017

  Wspomnial pan, ale jakos tak jakby niechcacy o jakims francuskim generale ktory zapewnia, ze bylo to polskie zwyciestwo. Jakia byla jego rola do konca tej wojny(d0 21 sierpnia ?)

 • qrde blade on 16 sierpnia 2017

  Ukrywanie prawdziwych i spektakularnych historycznych faktów, przemilczanie agenturalnej przeszłości, gloryfikowanie pożal się boże życiorysów to w nadal jeszcze kolonialnej Polsce zarządzanej przez rządy i służby innych państw ( chociażby ustawa 1066 czy ustawa o przymusowych szczepieniach, stacjonowaniu obcych wojsk ) absolutna, żałosna rzeczywistość. Przy tym Polacy są manipulowani, oszukiwani i rozgrywani przez masoński trójkąt globalnej władzy Watykan, City of London, district Waszyngton nie wspominając już o religijnym i mentalnym zniewoleniu i lennie jakie w wysokości 1,04% płacimy KR. To dlatego prawie kompletnie nie znamy naszej wielkiej w zamierzchłej przeszłości historii, nie kojarzymy faktów, a na pomnikach stoi w Polsce zwykle agentura i jawni zdrajcy Przykłady? Zacznijmy od tych najbardziej pospolitych…
  1. Przed Pałacem Namiestnikowskim w W-wie stoi słynny pomnik księcia Poniatowskiego na koniu tyle, że przedstawiający sobą stoika, cesarza Marka Aureliusza informujący o kontynuacji wiadomej władzy i dominacji w kraju.
  2. Kolumna Zygmunta III Wazy przedstawia faktycznie elekcyjnie wybranego króla masona i jezuitę ( specjalnie z krzyżem i szablą w ręku ), któremu nie pasowała wielka opisana w kronikach Długosza pradawna historia Polski i Lechii, więc ją kazał na tym placu oficjalnie spalić ( dziwacznie tablica podaje, którym faktycznie polskim królem był on z kolei ).
  3. Dalej w czambuł pielęgnowana agenturalna i bandycka historia wspomnianego w artykule kolejnego wielkiego wodza jest właśnie kolejnym żałosnym przykładem kolonialnej ciemnoty Polaków do której zostaliśmy faktycznie i mentalnie wtrąceni na bardzo długie lata i w której nadal głęboko jeszcze tkwimy
  4. Nasz słynny astronom, którego dziwacznie oszczędziła szalejąca ówcześnie Inkwizycja i którego praca w obecnej formie wydana została po jego śmierci ( a praca wykradziona z Polski ) dziwacznie stworzył satanistyczny, obecnie uznawany model wszechświata dziwacznie zaś dla tego faktu w lewej swej ręce na wszystkich swoich pomnikach trzyma sferę, a nie kulę, zaś w prawej ręce szczególnie prezentowane, charakterystyczne masońskie narzędzie pracy. Współczesna historia III RP też obfituje w tzw. stworzonych złotych cielców o agenturalnej czy wręcz zdradzieckiej historii, dalej w żenujący sposób jawnie kontynuowanej. Natomiast o spektakularnym podbiciu przez wojska Lechicki i spaleniu Rzymu w V wieku nikt dzisiaj nie pamięta. Niewielu wie o dziesiątkach klątw rzuconych przez kk, papieży i biskupów na polskich królów i polski naród nigdy nie odwołanych czyniących z jego obywateli godnych pożałowania heretyków, nikt nie wspomina Zawiszy Czarnego, który w obronie imienia i czci obłożonego klątwą króla zorganizował wyprawę, zdobył papieską siedzibę i wytargał za wszarz biskupa Rzymu, doprowadzając tym samym do jej czasowego zawieszenia. Niestety byt i wolność narodów kształtuje ich wiedza i świadomość, a w tym temacie Polacy są nadal w większości w zakrystii.

 • sed on 19 sierpnia 2017

  Piłsudski agent city of london corporation czyli konsorcjum rotszildów,zreszta to od rotszildów dostał kaze na przewrót majowy. Agent piłsudski miał pseudonimy GINET SELMAN,był socjalistą.

 • Dariusz on 28 marca 2018

  Ostatni wpis (sed on 19 sierpnia 2017) wszystko wyjaśnia, pod warunkiem, że się rozumie rolę żydów w wojnach XX w.

 • Borys on 26 października 2018

  Piłsudski Ginet Selman żyd litewski tzw litwiniak. Zdrajca i sprzedawca majątku polskiego w łapy City of London, czyli parcha chazara Rothschilda. Agent Austrii, Prus i podobno Japonii czyli City of London. Finansowany przez City za przewrót majowy i wyprzedaż polskiego majątku, oddanie w łapy Rothschilda NBP. Można go porównać, do tego rudego śmiecia Tuska, czy jebanego kaczora Kalkenstein żyd z oddesy, syn enkawudzisty. KURWY syjonistyczne niszczyli Polskę łapkami śmiecia Piłsudskiego, a teraz kurwy syjonistyczne, pierdolone żydostwo rządzi Polską

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *